Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing

Algemene voorwaarden

1. Definities

 • 1.1 FlexATS: Onderdeel van Fluxon geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer: 72155701.
 • 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie FlexATS een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 • 1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.
 • 1.4 Code: De programmering van de website in programmeertalen zoals: PHP, JS, CSS, HTML.
 • 1.5 Hosting: Een bedrijf die zorg draagt voor het online houden van de website.
 • 1.6 Recruiter: Een persoon / vertegenwoordigen van de Opdrachtgever, en/of de opdrachtgever zelf.
 • 1.7 Overeenkomst: De overeenkomst aangeboden aan opdrachtgever voor het leveren van diensten en het incasseren van gelden.
 • 1.7 Aanbod: Het maandtarief en looptijd vermeld in de overeenkomst.

2. Betalingen

 • 2.1 Opdrachtgever gaat bij ondertekening van de overeenkomst akkoord met het maandelijks te incasseren bedrag aangegeven in het aanbod.
 • 2.2 FlexATS is gemachtigd om bij een stornering de website en/of diensten onbeschikbaar te stellen.
 • 2.3 FlexATS zal iedere maand het bedrag vermeld in het aanbod incasseren van het op dit formulier ingevoerde IBAN-nummer.
 • 2.4 De eerste betaling zal binnen maximaal 1 week na ondertekening van deze overeenkomst plaatsvinden.

3. Bedragen

 • 3.1 De opdrachtgever zal maandelijks het bedrag aangegeven in het aanbod voldoen.
 • 3.2 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 • 3.3 Het bedrag aangegeven in aanbod is van toepassing op één (1) recruiter.
 • 3.4 Voor het toevoegen van extra recruiters zal het bedrag aangegeven in aanbod verhoogt worden met € 49,00 per recruiter, tenzij anders aangegeven.

4. Rechten

 • 4.1 FlexATS is en blijft te alle tijden de rechtmatige eigenaar van de code en de bijhorende onderdelen van de website.
 • 4.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst behoud FlexATS het recht zoals aangegeven in artikel 4.1 de website en/of onderdelen daarvan niet aan de opdrachtgever te verstrekken.
 • 4.3 De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van FlexATS de code en/of de functionaliteiten van de website niet aanpassen, publiceren en/of wijzigen.
 • 4.4 De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van FlexATS de hosting van de website niet bij derden onderbrengen.
 • 4.5 Een opzegging van deze overeenkomst dient schriftelijk te worden aangegeven.

5. Boetes

 • 5.1 Bij ernstige schending van deze overeenkomst is FlexATS machtigt een boete op te leggen van een zelf te bepalen bedrag met een maximum van € 20.000,- euro.
 • 5.2 Bij het schenden van artikel 4.3 is FlexATS gerechtigd een boete op te leggen van € 50,- per dag dat de schending plaats heeft gevonden en/of plaats vindt.
 • 5.3 Het boetebedrag zoals vermeld in artikel 5.2 heeft geen maximum.

6. Foutieve informatie

 • 6.1 FlexATS is niet verantwoordelijk voor (schrijf) fouten en/of foutieve informatie bij het invullen van de Gegevens.

7. Looptijd

 • 7.1 De overeenkomst kan vanaf de datum van ondertekening niet worden ontbonden voor de periode aangegeven in het aanbod.
 • 7.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengt met telkens één (1) maand.